POBIERZ OPRACOWANE PLIKI *.atma
Aplikacja ATOMIC MATTERS pozwala na realizacje obliczeń jednojonowych właściwości materiałów i ich archiwizację w postaci plików wsadowych *.atma, które stanowią kompendium wiedzy o właściwościach magnetycznych, elektronowych i termodynamice zdefiniowanego materiału. Pliki  *.atma zawierają rozwiniętą postać informacji, w postaci grafów, wykresów, wizualizacji 3D i  tekstów, które można wizualizować w dostępnym na zasadach freeware programie ATOMIC READER. Pliki  *.atma  to także pliki startowe pozwalające na prowadzenie badań rozwojowych i eksperymentów komputerowych za pomocą  aplikacji ATOMIC MATTERS.

Udostępniamy tutaj do pobrania bez ograniczeń wybrane, opracowane pliki *.atma, opisujące realizowane w przyrodzie i udostępnione na łamach prasy naukowej materiały. Pliki mogą być przeglądane i częściowo edytowane za pomocą specjalnej, odrębnej aplikacji ATOMIC READER, służącej  wyłącznie  wizualizacji wyników pochodzących z plików *.atma, którą również  udostępniamy darmowo.

ID Jon Związek chemiczny Źródło Data dodania Plik
ID Jon Związek chemiczny Źródło Data dodania Plik
1759 Ag2+ Cs2AgF4 CEF Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka - arXiv_0804-4111v.atma 2016/02/02 Ag2+_ion_in_Cs2AgF4_arXiv_0804_4111v_OK.atma
1404 Ce3+ Ce3Fe14B CEF parameters from: B. F. Bogacz, A. T. Pedziwiatr, NUKLEONIKA 2013; 58 (1) 32 2015/12/07 Ce3+_in_Ce3Fe14B.atma
1406 Ce3+ CeCoIn5 CEF parameters from: Physical Review B 70, 134505 (2004) 2015/12/07 Ce3+_in_CeCoIn5-1.atma
1408 Ce3+ CeIrIn5 CEF parameters from: Physical Review B 70, 134505 (2004) 2015/12/07 Ce3+_in_CeIrIn5.atma
1410 Ce3+ CeNiSn2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Ce3+_in_CeNiSn2.atma
1412 Ce3+ CePtGe2 CEF parameters from: Journal of the Physical Society of Japan Vol. 72, No.9 (2003) 2343 2015/12/07 Ce3+_in_CePtGe2.atma
1414 Ce3+ CeRhIn5 CEF parameters from: Physical Review B 70, 134505 (2004) 2015/12/07 Ce3+_in_CeRhIn5.atma
1474 Ce3+ CeCu2Si2 CEF parameters from: E.A Goremychkin A.Yu.Muzychka; JETP 83 (4), October 1996 ; 741 2015/12/21 Ce3+_in_CeCu2Si2.atma
1478 Ce3+ CeFeAsO CEF parameters from: Physical Review Letters 101, 217002-3 (2008) 2015/12/21 Ce3+_in_CeFeAsO0.84F0.16.atma
1482 Ce3+ CeFeAsO CEF parameters from: Physical Review Letters PRL 101, 217002-3 (2008) 2015/12/21 Ce3+_in_CeFeAsO.atma
1487 Ce3+ CeNi0.85Cu0.15Sn CEF parameters from: Physical Review B 71, 214441-5 (2005) 2015/12/21 Ce3+_in_CeNi0.85Cu0.15Sn.atma
1492 Ce3+ CeRh0.8Pd0.2Sb CEF parameters from: Physical Review B 71, 214441-5 (2005) 2015/12/21 Ce3+_in_CeRh0.8Pd0.2Sb.atma
1496 Ce3+ CeRh0.9Pd0.1Sb CEF parameters from: Physical Review B 71, 214441-5 (2005) 2015/12/21 Ce3+_in_CeRh0.9Pd0.1Sb.atma
1498 Ce3+ CeRu2Ge2 CEF parameters from: R.Michalski, PhD Thesis 2015/12/21 Ce3+_in_CeRu2Ge2.atma
1501 Ce3+ CeRu2Si2 CEF parameters from: R.Michalski PhD Thesis 2015/12/21 Ce3+_in_CeRu2Si2.atma
1651 Ce3+ CeAs - 2016/01/07 Ce3+_in_CeAs.atma
1653 Ce3+ CeBi CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Ce3+_in_CeBi.atma
1655 Ce3+ CeP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Ce3+_in_CeP.atma
1865 Ce3+ CeIn3 CEF parameters from: Journal De Physique Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Ce3+_in_CeIn3.atma
1867 Ce3+ CePb3 CEF parameters from: Journal De Physique Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Ce3+_in_CePb3.atma
3077 Ce3+ Ce3Fe14B B. F. Bogacz, A. T. Pędziwiatr, NUKLEONIKA 2013 2016/07/22 Ce3+-in-Ce3Fe14B.atma
1777 Co2+ CoO Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-mat_0901.0437v1 (2009) 2016/02/04 Co2+_in_CoO_arXiv_cond_mat_0901.0437v12009.atma
1814 Co2+ 3d7 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Co2+_3d7_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1779 Co3 LaCoO3 Parameters from: [1]R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-matt_0603619v1 (2006), [2]R.J.Radwanski, Z.Ropka, Physica B 312–313 (2002) 777–779 2016/02/04 Co3+_in_LaCoO3_arXiv_cond_matt_0603619v1_2006.atma
1773 Co3+ NaCoO2 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-mat_0602592v1 (2006) 2016/02/04 Co3+_in_NaCoO2_arXiv_cond_mat_0602592v1_2006.atma
1775 Co3+ LiCoO2 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-mat_0610611v1 (2006) 2016/02/04 Co3+_in_LiCoO2_arXiv_cond_mat_0610611v1_2006.atma
1812 Co3+ 3d6 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Co3+_3d6_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1823 Co3+ CoF3 R.R.radwanski, D.M.Nalecz, M.Krupska, T.Piwowarczyk, Z.Ropka; Acta Physica Polonica A Vol.127 nr2 (2014) 391 2016/02/08 Co3+_in_CoF3_Acta_Phys_Pol_A_Vol127_nr2_2014_391.atma
1806 Cr2+ 3d4 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Cr2+_3d4_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1802 Cr3+ 3d3 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Cr3+_3d3_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1505 Cu2+ Cu(C2H8N2)2Ni(CN)4 CEF parameters from: (R.J.Radwanski, Z.Ropka) http://arxiv.org/abs/cond-mat/0006196v1 2015/12/21 Cu2+_in_CuC2H8N22NiCN4.atma
1820 Cu2+ 3d9 (in octa-cubic surrounding) A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Cu2+_3d9_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1416 Dy3+ Dy(1-x)YxFe11Ti CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 101 2015/12/07 Dy3+_in_Dy1_xYxFe11Ti.atma
1418 Dy3+ Dy2CoGa8 CEF parameters from: Revista Mexicana de Fisica S 58 (2) 165 2015/12/07 Dy3_in_Dy2CoGa8.atma
1420 Dy3+ DyCu2 CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 95 2015/12/07 Dy3+_in_DyCu2_Physica_B.atma
1422 Dy3+ DyCu2 CEF parameters from: Yoshida, J. Phys. Soc. Japan 67 (1998) 1421 2015/12/07 Dy3+_in_DyCu2_Yoshida.atma
1424 Dy3+ DyFe11Ti CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 102 2015/12/07 Dy3+_in_DyFe11Ti.atma
1426 Dy3+ DyPtGe2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Dy3+_in_DyPtGe2.atma
1428 Dy3+ DyPtGe2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Dy3+_in_DyPtGe2.atma
1508 Dy3+ Dy2Fe17 CEF parameters from: J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds;466 2015/12/21 Dy3+_in_Dy2Fe17.atma
1510 Dy3+ DyCl3 CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09 (1962 ) 2071 2015/12/21 Dy3+_in_DyCl3.atma
1512 Dy3+ DyNi5 CEF parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2015/12/21 Dy3+_in_DyNi5.atma
1514 Dy3+ DyRu2Si2 CEF parameters from: R.Michalski PhD Thesis 2015/12/21 Dy3+_in_DyRu2Si2.atma
1517 Dy3+ Dy3 in ethyl sulfate CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/21 Dy3+_in_ethyl_sulfate.atma
1519 Dy3+ LaCl3 CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/21 Dy3+_in_LaCl3.atma
1521 Dy3+ Dy2Co17 EF parameters from: J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds;466 2015/12/21 Dy3+_inDy2Co17.atma
1552 Dy3+ DyCu2 CEF parameters from: Hashimoto, J. Phys. Soc. Japan 47 (1979) 67 2015/12/21 Dy3+_in_DyCu2_Hashimoto_B_.atma
1657 Dy3+ DyNi2 CEF Rafameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/07 Dy3+_in_DyNi2.atma
3391 Dy3+ DyAl2 A.L. Lima et al. Phys. Rev. B 72 (2005) 2016/08/04 Dy3+_in_DyAl2_001_AL_Lima_et_al__PhysRevB722005024403.atma
3394 Dy3+ DyAl2 A.L. Lima et al. Phys. Rev. B 72 (2005) 2016/08/04 Dy3+_in_DyAl2_110_AL_Lima_et_al__PhysRevB722005024403.atma
3397 Dy3+ DyNiSn2 Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 2016/08/04 Dy3+_in_DyNiSn2.atma
1432 Er3+ ErCu2 CEF parameters from: Gubbens, J. Magn.Magn. Mater, 98 (1991) 141 2015/12/07 Er3+_in_ErCu2_Gubbens.atma
1434 Er3+ ErCu2 CEF parameters from: Hahimoto, Y. Phys. Soc. Japan 47 (1979) 2015/12/07 Er3+_in_ErCu2_Hashimoto.atma
1438 Er3+ ErNiSn2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Er3+_in_ErNiSn2.atma
1440 Er3+ ErPtGe2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Er3+_in_ErPtGe2.atma
1523 Er3+ Er2Fe14B CEF parameters from: B.F.Bogacz, A.T.Pedziwiatr, NUKLEONIKA 2013; 58(1) 32 2015/12/21 Er3+_in_Er2Fe14B.atma
1525 Er3+ ErBa2Cu3O7 CEF parameters from: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 140-144 (1995) 1335 2015/12/21 Er3+_in_ErBa2Cu3O7.atma
1527 Er3+ ErNi2B2C - 2015/12/21 Er3+_in_ErNi2B2C.atma
1529 Er3+ ErNi5 CEF parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2015/12/21 Er3+_in_ErNi5.atma
1531 Er3+ ErNiAl CEF parameters from: Physical Review B 65 014404-6 2015/12/21 Er3+_in_ErNiAl.atma
1533 Er3+ ErRu2Si2 CEF parameters from: Physica B 312-313 (2002) 859 2015/12/21 Er3+_in_ErRu2Si2.atma
1535 Er3+ Er3 in ethyl sulfate CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/21 Er3+_in_ethyl_sulfate.atma
1537 Er3+ LaBr3 CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców - in: Edit. B.STALIŃSKI..., FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA"( OSSOLINEUM) 2015/12/21 Er3+_in_LaBr3.atma
1660 Er3+ ErAl2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/07 Er3+_in_ErAl2.atma
1664 Er3+ ErFe2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/07 Er3+_in_ErFe2.atma
1666 Er3+ ErNi2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/07 Er3+_in_ErNi2.atma
1669 Er3+ ErP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Er3+_in_ErP.atma
1671 Er3+ ErRh CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Er3+_in_ErRh.atma
1869 Er3+ AcVO4 CEF parameters from: Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000). 2016/03/16 Er3+_in_AcVO4-1.atma
1872 Er3+ ErPO4 CEF parameters from: Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000). 2016/03/16 Er3+_in_ErPO4.atma
1874 Er3+ LuPO4 CEF parameters from: Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000). 2016/03/16 Er3+_in_LuPO4.atma
1878 Er3+ YPO4 CEF parameters from: Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000). 2016/03/16 Er3+_in_YPO4.atma
1882 Er3+ YVO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Er3+_in_YVO4.atma
3400 Er3+ Er2Fe17 J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds 2016/08/04 Er3+_in_Er2Fe17.atma
3404 Er3+ LaCl3 J. Mulak, Z. Żołnierek; Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców 2016/08/04 Er3+_in_LaCl3.atma
1539 Fe2+ FeBr2 EF parameters from: Physical Review B, Volume 63, 172404-2 2015/12/21 Fe2+_in_FeBr2_cond_mat_0005502v12000.atma
1554 Fe2+ FeBr2 Parameters from: Z.Ropka,R.Michalski, R.J.Radwabski, Electronic and magnetic properties of FeBr2, arXiv:cond-mat/0005502v1 2015/12/21 Fe2+_in_FeBr2_cond_mat_0005502v12000.atma
1810 Fe2+ 3d6 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Fe2+_3d6_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1442 Ho3+ HoCu2 CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 96 2015/12/07 Ho3+_in_HoCu2.atma
1444 Ho3+ HoNiSn2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Ho3+_in_HoNiSn2.atma
1446 Ho3+ HoPtGe2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Ho3+_in_HoPtGe2.atma
1543 Ho3+ HoNi5 - 2015/12/21 Ho3+_in_HoNi5.atma
1546 Ho3+ HoRu2Si2 CEF parameters from: R.Michalski - PhD Thesis 2015/12/21 Ho3+_in_HoRu2Si2.atma
1616 Ho3+ HoRh J. Mulak, Z. Żołnierek; Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców, in FIZYKA I CHEMIA CIAŁA STAŁEGO praca zbiorowa, B. Staliński (red.) 1977 PAN 2016/01/05 Ho3+_in_HoRh.atma
1673 Ho3+ HoCo2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/07 Ho3+_in_HoCo2.atma
1675 Ho3+ HoFe2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/07 Ho3+_in_HoFe2.atma
1677 Ho3+ HoNi2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/07 Ho3+_in_HoNi2.atma
1679 Ho3+ HoP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Ho3+_in_HoP.atma
1884 Ho3+ HoPO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Ho3-in-HoPO4.atma
1886 Ho3+ HoVO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Ho3+_in_HoVO4.atma
1888 Ho3+ YPO4 CEF parameters from: Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000). 2016/03/16 Ho3+_in_YPO4.atma
3763 mfa_DyAl2 DyAl2 - 2017/02/22 DyAl2_MCE_0_7_5T_0_5T111complex.mfa
1771 Mn3+ LaMnO3 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-matt_0403714v1 (2004) 2016/02/04 Mn3+_in_LaMnO3_arXiv_cond_matt_0403714v1_2004.atma
1808 Mn3+ 3d4 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Mn3+_3d4_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1448 Nd3 Nd(1-x)YxFe11Ti CEF parameters from: Physica B 319 (20020) 101 2015/12/07 Nd3+_in_Nd1_xYxFe11Ti.atma
1588 Nd3 NdFeAsO Physical Review B 88, 214419-4 (2013) 2015/12/28 Nd3+_in_NdFeAsO.atma
1450 Nd3+ NdniSn2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Nd3+_in_NdniSn2.atma
1452 Nd3+ NdCu2 CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 95 2015/12/07 Nd3+_NdCu2.atma
1548 Nd3+ Nd2Co17 CEF parameters from: J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds;471 2015/12/21 Nd3+_in_Nd2Co17.atma
1550 Nd3+ NdCl3 CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/21 Nd3+_in_NdCl3.atma
1584 Nd3+ NdRu2Si2 Parameters from: R. Michalski,R. J. Radwanski. Materials Science Forum Vols. 480-481 (2005) pp. 617-622 2015/12/28 Nd3+_in_NdRu2Si2.atma
1586 Nd3+ NdNi5 Parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2015/12/28 Nd3+_in_NdNi5.atma
1618 Nd3+ NdCo2 Parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/05 Nd3+_in_NdCo2.atma
1682 Nd3+ NdN CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/07 Nd3+_in_NdN.atma
1684 Nd3+ NdNi2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/07 Nd3+_in_NdNi2.atma
1743 Nd3+ NdSe CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Nd3+_in_NdSe.atma
1745 Nd3+ NdS CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Nd3+_in_NdS.atma
1747 Nd3+ NdP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Nd3+_in_NdP.atma
1894 Nd3+ NdSn3 Journal De Physique Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Nd3+_in_NdSn3.atma
1896 Nd3+ YVO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Nd3+_in_YVO4.atma
3407 Nd3+ NdPb3 - 2016/08/04 Nd3+_in_NdPb3-1.atma
1769 Ni2+ NiO Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-mat_0606604v (2006) 2016/02/04 Ni2+_in_NiO_arXiv_cond_mat_0606604v_2006.atma
1816 Ni2+ 3d8 A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Ni2+_3d8_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1818 Ni3+ 3d7 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Ni3+_3d7_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1786 Np3+ NpPd2Al3 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka, arXiv_cond-matt_0407453v1 (2004) 2016/02/06 Np3+_in_NpPd2Al3_magnet_arXiv_cond_matt_0407453v1_2004.atma
1788 Np3+ NpGa2 Parameters from: R.J.Radwanski J.Phys.Condens.Matter 8 (1996) 2016/02/06 Np3+_in_NpGa2_magnet__J.Phys_.Condens.Matter_8_1996_10469.atma
1454 Pr3+ PrCu2 CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 95 2015/12/07 Pr3_in_PrCu2.atma
1456 Pr3+ PrNiSn2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Pr3_in_PrNiSn2.atma
1564 Pr3+ PrRu2Si2 CEF parameters from: R. Michalski, Z. Ropka, R. J. Radwanski. Crystal-field interactions in PrRu2Si2. Journal of Physics-Condensed Matter, 12 (2000) 7609-15. 2015/12/28 Pr3inPrRu2Si2.atma
1566 Pr3+ PrNi5 CEF parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2015/12/28 Pr3+_in_PrNi5.atma
1570 Pr3+ PrNi2Si2 Parameters from: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 104-107 (1992) 1273 2015/12/28 Pr3+_in_PrNi2Si2.atma
1572 Pr3+ PrCl3 CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców (in: FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA", redakcja : B.STALIŃSKI ; OSSOLINEUM 2015/12/28 Pr3_in_PrCl3_II_.atma
1574 Pr3+ PrCl3 CEF parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/28 Pr3+_in_PrAl3-1.atma
1576 Pr3+ PrAl3 CEF parameters from: V.N. Peregudov, A.M. Afanas'ev, V.D. Gorobchenko; Sov.Phys.JETP 56 (5), November 1982; 1061 2015/12/28 Pr3+_in_PrAl3.atma
1578 Pr3+ LaCl3 CEF Parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/28 Pr3+_in_LaCl3.atma
1580 Pr3+ LaB3 Parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców (in: FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA, redakcja : B.STALIŃSKI ; OSSOLINEUM) 2015/12/28 Pr3+_in_LaB3.atma
1582 Pr3+ in ethyl sulfate Parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2015/12/28 Pr3+_in_ethyl_sulfate.atma
1715 Pr3+ PrTe CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrTe.atma
1717 Pr3+ PrSe CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrSe.atma
1719 Pr3+ PrSb CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrSb.atma
1721 Pr3+ PrS CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrS.atma
1726 Pr3+ PrP CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrP.atma
1728 Pr3+ PrNi2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/12 Pr3+_in_PrNi2.atma
1730 Pr3+ PrBi CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Pr3+_in_PrBi_2.atma
1732 Pr3+ PrBi CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrBi_1.atma
1734 Pr3+ PrAs CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrAs.atma
1736 Pr3+ PrAg CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Pr3+_in_PrAg.atma
1741 Pr3+ PrAg CEF Parameters from: Crystalline Electric Field Effects in f-Electron Magnetism Edited. Robert Guertin W.Suski, Z.Żołnierek (Springer 1981) 2016/01/12 Pr3+_in_PrAg.atma
1898 Pr3+ PrIn3 Journal De Physique, Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Pr3+_in_PrIn3.atma
1900 Pr3+ PrOs4Sb12 Physical Review Letters (PRL) Vol. 93, number 15 (2004) 157003-3 2016/03/16 Pr3+_in_PrOs4Sb12.atma
1902 Pr3+ PrPb3 Journal De Physique Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Pr3+_in_PrPb3.atma
1904 Pr3+ PrTl3 Journal De Physique, Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Pr3+_in_PrTl3.atma
1687 Sm3+ ethyl sulfate Parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2016/01/10 Sm3+_in_ethyl_sulfate_LS_complex.atma
1689 Sm3+ Sm2Fe17C2.6 Parameters from: IEEE Transactions on magnetics, vol. 32, no.5 1996 4748 2016/01/10 Sm3+_in_Sm2Fe17N2.6-1.atma
1691 Sm3+ Sm2Fe17N3 Parameters from: IEEE Transactions on magnetics, vol. 32, no.5 1996 4748 2016/01/10 Sm3+_in_Sm2Fe17N3-1.atma
1693 Sm3+ SmBa2Cu3O7 Parameters from: Kim-Ngan, Z.Tarnawski, R.J. Radwanski, J.M. Franse Crystal -field interactions in SmBa2Cu3O7-x 2016/01/10 Sm3+_in_SmBa2Cu3O7_LS_complex_.atma
1695 Sm3+ SmNi5 Parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2016/01/10 Sm3+_in_SmNi5_LS_complex_.atma
1753 Sm3+ SmSb CEF Parameters from: J. Mulak, Z. Żołnierek; Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców, in FIZYKA I CHEMIA CIAŁA STAŁEGO praca zbiorowa, B. Staliński (red.) 1977 PAN 2016/02/02 Sm3+ion_in_SmSb_Mulak.atma
1906 Sm3+ Sm2Fe17N2.6 EEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. VOL. 32. NO. 5 SEPT 1996, 4748 2016/03/16 Sm3+_in_Sm2Fe17N2.6.atma
1755 Sm3+ ion SmP J. Mulak, Z. Żołnierek; Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców, in FIZYKA I CHEMIA CIAŁA STAŁEGO praca zbiorowa, B. Staliński (red.) 1977 PAN 2016/02/02 Sm3+ion_in_SmP_Mulak.atma
1458 Tb3+ Tb(1-x)YxFe11Ti CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 101 2015/12/07 Tb3+_in_Tb1_xYxFe11Ti.atma
1460 Tb3+ TbCu2 CEF parameters from: Physica B 319 (2002) 96 2015/12/07 Tb3+_in_TbCu2-1.atma
1462 Tb3+ TbCu2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Tb3+_in_TbCu2.atma
1464 Tb3+ TbPtGe2 CEF parameters from: Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012032 2015/12/07 Tb3+_in_TbPtGe2.atma
1637 Tb3+ TbRu2Si2 Parameters from: R.Michalski, PhD Thesis 2016/01/05 Tb3+_in_TbRu2Si2.atma
1639 Tb3+ TbPO4 Parameters from: J. Mulak, Z. Żołnierek; Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców, in FIZYKA I CHEMIA CIAŁA STAŁEGO praca zbiorowa, B. Staliński (red.) 1977 PAN 2016/01/05 Tb3+_in_TbPO4.atma
1641 Tb3+ TbNi2Si2 Parameters from: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 104-107 (1992) 1273 2016/01/05 Tb3+_in_TbNi2Si2.atma
1643 Tb3+ Tb2Ti2O7 Paraneters from: Mirebeau et al., PRB 76, 184436 (2007) 2016/01/05 Tb3+_in_Tb2Ti2O7.atma
1645 Tb3+ Tb2Fe17 Parameters from: Chinese Physics Vol 15 No 9 1009-1963/2006/15(09)/2148 2016/01/05 Tb3+_in_Tb2Fe17.atma
1707 Tb3+ TbP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Tb3+_in_TbP.atma
1709 Tb3+ TbNi2 J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/12 Tb3+_in_TbNi2.atma
1711 Tb3+ TbFe2 CEF parameters from:J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/12 Tb3+_in_TbFe2.atma
1713 Tb3+ TbCo2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/12 Tb3+_in_TbCo2.atma
1793 Ti3+ 3d1 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Ti3+_3d1_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1757 Ti3+ ion YTiO3 CEF parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka _arXiv-cond-matt_0601005v1 2016/02/02 Ti3+_ion_in_YTiO3_arXiv_cond_matt_0601005v1_OK.atma
1466 Tm3+ TmCu2 CEF parameters from: Journal of Physics 1 (1989) 10153 2015/12/07 Tm3+_in_TmCu2_J.Phys_..atma
1468 Tm3+ TmCu2 CEF parameters from: J. Magn. Magn. Mater. 83 (1990) 297 2015/12/07 Tm3+_in_TmCu2_M.M.M.atma
1631 Tm3+ TmNi5 Parameters from: J.Phys.Condens. Matter 4 (1992) 8858 2016/01/05 Tm3+_in_TmNi5.atma
1633 Tm3+ Tm2Fe17 Parameters from: J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds;466 2016/01/05 Tm3+_in_Tm2Fe17.atma
1635 Tm3+ in ethyl sulfate Parameters from: Physical Review Volume 127, Number 15.09.1962 , 2071 2016/01/05 Tm3+_in_ethyl_sulfate.atma
1699 Tm3+ TmP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Tm3+_in_TmP.atma
1701 Tm3+ TmNi2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 411 2016/01/12 Tm3+_in_TmNi2.atma
1703 Tm3+ TmBe13 CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Tm3+_in_TmBe13.atma
1705 Tm3+ Tm25Y75Al2 CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Tm3+_in_Tm25Y75Al2.atma
1910 Tm3+ LuPO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Tm3+_in_LuPO4.atma
1912 Tm3+ TmPO4 Crystal Field Handbook, D.J. Newman and B.K.C.Ng, Cambridge University Press (2000) 2016/03/16 Tm3+_in_TmPO4.atma
1627 U3+ UPd2Al3 Parameters from: R J Radwanski R Michalski Y Ropka; From Atomic Physics to Solid-State Physics-Magnetism and Electronic Structure of PrNi5, ErNi5, LaCoO3 and UPd2Al3, 200 2016/01/05 U3+_in_UPd2Al3-1.atma
1629 U3+ UGa2 Parameters from: R.J. Radwanski, Physics of heavy-fermion systems, 1995 pp. 15 2016/01/05 U3+_in_UGa2.atma
1784 U3+ UPd2Al3 Parameters from R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-matt_0407453v1 (2004) 2016/02/06 U3+_in_UPd2Al3_magnet_arXiv_cond_matt_0407453v1_2004.atma
1625 U4+ URu2Si2 Parameters from: R.J.Radwanski, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 103 (1992) L1-L6 2016/01/05 U4+_in_URu2Si2.atma
1800 V2+ 3d3 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 V2+_3d3_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1767 V3+ V2O3 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-matt_0511395v1 (2005).atma 2016/02/04 V3+_in_V2O3_arXiv_cond_matt_0511395v1_2005.atma
1798 V3+ 3d2 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 V3+_3d2_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1761 V4+ NaV3O7 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka arXiv_cond-matt_0411455v1 (2004) 2016/02/04 V4+_in_NaV3O7_arXiv_cond_matt_0411455v1_2004.atma
1763 V4+ MgV2O5 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka Physica B 312–313 (2002) 628–629 2016/02/04 V4+_in_MgV2O5_Physica_B_312_313_2002_628_629.atma
1765 V4+ BaVS3 Parameters from: R.J.Radwanski, Z.Ropka Physica B 312–313 (2002) 628–629 2016/02/04 V4+_in_BaVS3_Physica_B_312_313_2002_628_629.atma
1796 V4+ 3d1 in octa-cubic surroundings A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 V4+_3d1_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1621 Yb3+ YbCu2Si2 Parameters from: Journal of Alloys and Compounds 232 (1996) L6 2016/01/05 Yb3+_inYbCu2Si2.atma
1623 Yb3+ YbRu2Si2 Parameters from: R.Michalski, PhD Thesis 2016/01/05 Yb3+_in_YbRu2Si2.atma
1697 Yb3+ YbP CEF parameters from: J.Mulak Z.Żołnierek, Pole krystaliczne w związkach lantanowców i aktynowców; in FIZYKA i CHEMIA CIAŁA STAŁEGO (red. STALIŃSKI) Ossolineum 2016/01/12 Yb3+_in_YbP.atma
1662 Er3+ ErCo2 CEF parameters from: J.J.M. Franse R.J Radwański, Handbook of Magnetic Materials, Vol. 7, 1993, 403 2016/01/07 Er3+_in_ErCo2.atma
1541 Ho3+ Ho2Fe17 CEF parameters from: J.J.M. Franse, R.J. Radwanski; Magnetic properties of binary rare-earth 3d-transition-metal intermetallic compounds; 466 2015/12/21 Ho3+_in_Ho2Fe17.atma
3767 mfa_GdAl2 GdAl2 - 2017/02/22 GdAl2-MCE-0-7_5T-0_5T.mfa
3769 mfa_HoAl2 HoAl2 - 2017/02/22 HoAl2-MCE-[100]-J-Jz-pobli-COMPLEX.mfa
3771 mfa_TbAl2 TbAl2 - 2017/02/22 TbAl2-BII[001] -J Jz -COMPLEX results.mfa
1804 Mn4+ 3d3 in octa-cubic surrounding A novel approach to the crystal-field theory - the orbital magnetism in 3d-ion compounds. R.J.Radwanski, Z.Ropka.arXiv_cond-mat_0307575v1 2016/02/08 Mn4+_3d3_in_octa_cubic_arXiv_cond_mat_0307575v1.atma
1890 Nd3+ NdPb3 Journal De Physique Tome 37 (1976) page: 126 2016/03/16 Nd3+_in_NdPb3.atma
1908 Sm3+ Sm2Fe17N3 IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. VOL. 32. NO. 5 (1996) pp. 4748 2016/03/16 Sm3+_in_Sm2Fe17N3.atma