cz. 8

Podatność Magnetyczna

Składowe kierunkowe podatności magnetycznej obliczamy w oparciu o podstawową definicję: 

where:
α= xyz.
μB– magneton Bohra 
kB= 1,38 x 10 -23 J/K (stała Boltzmanna)

Rozwiązanie analityczne dla obliczania podatności w układzie stanów reprezentacji |J,Jz> ma postać:

---->PRZYKŁAD