cz. 2

Subtelna struktura stanów wieloelektronowych

Struktura dyskretnych poziomów atomowych niezamkniętych powłok 4f (5f) ir 3zawiera szereg stanów grupowanych w termy i multiplety. Wewnętrzny układ elektronowy w przypadku układu 3d stanowi rdzeń 18Ar . W przypadku układów 4f (5f) wewnętrzny rdzeń to 54Xe.

Termy charakteryzują się tożsamością wartości liczb L and S i są formowane przez niecentralne, wewnątrzatomowe oddziaływania Coulombowskie. Stany termu zgrupowane w multiplets, charakteryzuję się tą samą wartością L, S oraz J, i są formowane przez sprzężenie spinowo-orbitalne. Oddziaływanie spin-orbita jest zdecydowanie silniejsze w stosunku do w przypadku jonów ziem rzadkich (4f,5f) niż w przypadku jonów 3d w stosunku do oddziaływania CEF.

HCEF(3d)>HS-O(3d)        HCEF(4f,5f)<<HS-O(4f,5f)