WersjaData
Reader-setup-1.2.01202017-01-01
Reader-setup-0.51.05202016-05-20
Reader-setup-0.50.04242016-04-26
Reader-setup-0.48.03122016-03-14
Reader-setup-0.47.0226 2016-03-10

Pobierz aplikację ATOMIC MATTERS READER, darmowe narzędzie do podglądu i edycji plików *.atma

W tym miejscu możesz pobrać program Atomic Matters READER. Jest to zaawansowane narzędzie, umożliwiające podgląd zawartości i elementarną edycję plików *.atma. Atomic Matters READER nie jest programem obliczeniowym, nie posiada zaawansowanych narzędzi kalkulacyjnych, umożliwia jednak wizualizacje właściwości uprzednio zapisanych danych w plikach *.atma, za pomocą aplikacji ATOMIC MATTERS. Program Atomic Matters READER dla środowiska MS Windows umożliwia podgląd wielu plików *.atma jednocześnie (jednocześnie każdy z plików *.atma może zawierać wiele kompletów wyników). Pozwala grupować, selekcjonować i porównywać wyniki zapisane w plikach. Atomic Matters READER pozwala na podgląd danych zawartych w plikach oraz zapis wyselekcjonowanych lub zgrupowanych wyników w nowym pliku *.atma opatrzonym nową etykietą. Atomic Matters READER pozwala na pełną wizualizację zapisanych danych włączając w to trójwymiarową (3D) interaktywną wizualizacje potencjału CEF oraz interaktywną symulację widmowych krzywych absorbcji dla definiowalnej metody spektroskopowej. Intuicyjny interface oparty o system grupowanych zakładek aplikacji Atomic Matters READER pozwala na szybką orientację i łatwe poruszanie się pomiędzy zestawami wyników. Naszą intencją jest popularyzacja wiedzy i otwarty przepływ informacji naukowych. Postanowiliśmy więc darmowo rozpowszechniać Atomic Matters READER na zasadach licencji freeware.

Tylko teraz, z okazji premiery ATOMIC MATTERS na konferencji

ICPMCS  2016:  18th International Conference on  Physics,  Mathematics  and  Computer Science  -  Dubai UAE.  June 1-2, 2016

dodajemy do atomic Matters READER'a interaktywne narzędzie do projektowania pola CEF w 3D . Bonus!