POBIERZ OPRACOWANE PLIKI *.atma
Aplikacja ATOMIC MATTERS pozwala na realizacje obliczeń jednojonowych właściwości materiałów i ich archiwizację w postaci plików wsadowych *.atma, które stanowią kompendium wiedzy o właściwościach magnetycznych, elektronowych i termodynamice zdefiniowanego materiału. Pliki  *.atma zawierają rozwiniętą postać informacji, w postaci grafów, wykresów, wizualizacji 3D i  tekstów, które można wizualizować w dostępnym na zasadach freeware programie ATOMIC READER. Pliki  *.atma  to także pliki startowe pozwalające na prowadzenie badań rozwojowych i eksperymentów komputerowych za pomocą  aplikacji ATOMIC MATTERS.

Udostępniamy tutaj do pobrania bez ograniczeń wybrane, opracowane pliki *.atma, opisujące realizowane w przyrodzie i udostępnione na łamach prasy naukowej materiały. Pliki mogą być przeglądane i częściowo edytowane za pomocą specjalnej, odrębnej aplikacji ATOMIC READER, służącej  wyłącznie  wizualizacji wyników pochodzących z plików *.atma, którą również  udostępniamy darmowo.