W tym miejscu możesz udostępnić swój plik *.atma. Zweryfikujemy jego zawartość pod względem poprawności numerycznej i merytorycznej, w przypadku akceptacji, udostępnimy go w  na zakładce CENTRUM WYNIKÓW. Istotna jest dbałość o informacje tekstowe umieszczone w pliku dotyczące przeprowadzonej symulacji, danych wejściowych, wyjściowych i odniesień literaturowych. Pozwoli to wówczas na metodyczne budowanie spójnej bazy wiedzy o naturze właściwości rzeczywistych materiałów i poszerzy pole metodycznych poszukiwań materiałów nowych poprzez symulacje pól krystalicznych CEF.

Prosimy o poprawne wypełnienie danych kontaktowych na formularzu poniżej. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy do kontaktu. Udostępniając swobodny przepływ informacji pomiędzy użytkownikami aplikacji liczymy na rozwój i popularyzację metod naukowych reprezentowanych przez ATOMIC MATTERS oraz wierzymy w rozwój nauki przybliżający możliwości syntetyzowania nowych materiałów o nowych ekscytujących właściwościach.

Twórcy Atomic Matters

Udostępnij swój plik *.atma

  1. (valid email required)
 

Tutaj znajdują się pliki *.atma zgłoszone przez użytkowników ATOMIC MATTERS, których jeszcze nie zdążyliśmy zweryfikować merytorycznie.


path: downloads