cz. 9

Spektroskopowa obserwowalność przejść międzystanowych

Subtelna struktura elektronowa jest obserwowana w szeregu metod spektroskopowych (ESR EPR, IR spectroscopy, Raman scattering itp).Obecnie najlepsze metody badania subtelnej struktury elektronowej umożliwia spektroskopia nielastycznego rozpraszania neutronów INS(Inelastic Neutron Scattering).Dla układu N identycznych jonów przyjmuje się różniczkowy przekrój czynny jako:

gdzie:

re-klasyczny promień elektronu re=2.818E-15 m. 
γN– czynnik żyromagnetyczny neutronu
gL -czynnik Landego

W -czynnik Debye'a-Wallera 
(ki-kf) zmiana pędu neutonu.

W przypadku materiałów polikrystalicznych w uśrednionej przestrzeni(ki-kf) określenie kwadratów elementów macierzowych można zastąpić poprzez:

Dla monokryształów intensywność rozpraszania neutronów przez układ stanówΓj, Γkmozna przedstawić jako:

gdzie:
θ - kat pomiedzy lokalną osią z a wiązką neutronów.